Wissen

MASCOT MENUHELLY HANSEN MENU


NowościBRYNJE MENU


Symbole i zatwierdzeniaSymbole i zatwierdzenia

Stalowa podeszwa środkowa

W podeszwie buta znajduje się stanowa podeszwa środkowa, by zapobiec przebijaniu się przez but gwoździ i ostrych obiektów.

Podeszwa środkowa z włókna

W podeszwie buta znajduje się podeszwa środkowa z włókna, by zapobiec przebijaniu się przez but ostrych obiektów. Podeszwa środkowa z włókna zapewnia elastyczność i wygodę, jednak nie chroni tak dobrze przed gwoździami, jak stalowa podeszwa środkowa.

Membrana

But posiada membranę umożliwiającą przepuszczanie powietrza przez but, chociaż jest on wodoodporny.,chociazjest onwodoodporny.

ESD

Podeszwy EDS odprowadzają kontrolowaną elektryczność statyczną od ciała i zapobiegają uszkodzeniom sprzętu elektrycznego, np. biurach lub szpitalach celem ochrony delikatnego sprzętu elektrycznego itp. Niezalecane dla elektryków pracujących przy prądzie o wysokiej częstotliwości.

Odporne na temperaturę do 300 stopni (HRO)

Podeszwy te są w stanie wytrzymać temperatury do 300 stopni.

Praca na klęczkach

To obuwie jest odpowiednie do pracy na klęczkach.

Podeszwa antystatyczna

Przeciwdziała elektryczności statycznej, być mógł uniknąć wstrząsów i innych nieprzyjemności.

System T.A.S.

Podeszwa z systemem wchłaniającym wstrząsy, zapewniającym wygodę przemieszczania się i redukującym kolan i pleców.

Ochrona przed substancjami żrącymi

Obuwie odporne jest na płyny żrące, a zatem chroni stopy przed rozpryskującymi się niebezpiecznymi chemikaliami.

Odporne na smar

Podeszwy odporne są na smar i chemikalia.

Zawody lekkie

Odpowiednie dla przedstawicieli zawodów lekkich, jak elektryków, stolarzy i malarzy.

Przemysł

Odpowiednie do pracy przemysłowej, jak magazynowanie i transport.

Murarze/budowlańcy

Odpowiednie do pracy murarskiej i budowlanej.

Przemysł ciężki/spawanie

Obuwie to zapewnia ochronę od opadających iskier, a więc jest odpowiednie do pracy przy spawaniu.

Buty

Obuwiegumowe

Certyfikaty (EN))

SBAE

S1

S2

S3

S4

S5

Podnosek zabezpieczający

x

x

x

x

x

x

A (podeszwa antystatyczna)

x

x

x

x

x

x

E (pochłanianie wstrząsów*)

x

x

x

x

x

x

Nasadka na obcas

x

x

x

x

x

WRU (wodoodporny trzon buta)

x

x

x

x

Podeszwa środkowa

x

x

*Obcas pochłaniający wstrząsy (min. 20 dżuli)

HRO

podeszwa odporna na temperaturę (do 300 stopni)

ESD

odprowadza elektryczność statyczną celem ochrony sprzętu elektronicznego, obwodów itp.

Zatwierdzenie podeszwy antypoślizgowej

Podeszwy firmy Brynje posiadają zatwierdzenie SR. Niektóre mają zatwierdzenie SRA (przetestowane mydłem na ceramice), jednakże znaczna większość posiada zatwierdzenie SRC (przetestowane smarem na stali), które stanowi najwyższy poziom zatwierdzenie bezpieczeństwa antypoślizgowego.


HELLY HANSEN MENU


Nowości


Poradnik techniczny – zaprojektowano do pracy w Helly Hansenie.


POBIERZ


MASCOT MENUNORMY

Podane tutaj normy bezpieczeństwa są w stanie zagwarantować pracownikom bezpieczeństwo podczas wykonywanych przez nich zadań. I to niezależnie, czy pod uwagę brany jest rynek spawalniczy, czy istotna jest ochrona przed mrozem i wiatrem.

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi na naszej stronie normami bezpieczeństwa.

Wszystkie elementy odzieży zatwierdzone zgodnie z normami EN powinny posiadać dodatkowo następujące symbole na etykiecie:

Znak CE – wskazuje na spełnianie europejskich wymogów dotyczących środków ochrony osobistej

Symbol książki – wskazuje, że do odzieży dołączono informację dla użytkownika, z którą należy się zapoznać

EN340

charakteryzuje się informacjami :

Rozmiar odzieży, męski, damski, typowy europejski, obwód klatki piersiowej, obwód talii, obwód bioder, długość wewnętrznej strony nogi, ciężar ciała, europejski duży, europejski mały.

 1. Nazwa, nazwa towarowa lub inne dane umożliwiające identyfikację producenta.

  2. Oznaczenie producenta, typ odzieży, kod produktu.

  3. Piktogram informujący o rozmiarze.

  4. Europejska Norma, która dowodzi, przed czym chroni dana odzież.

  5. Specjalna grafika prezentująca zagrożenia, przed jakimi chroni odzież.

  6. Symbole dotyczące prania.

  7. Oznaczenia CE.

EN 343

Norma ta określa wymogi oraz metody badania właściwe dla materiałów i szwów odzieży ochronnej odpornej na działanie opadów atmosferycznych (np. deszczu, śniegu), mgły i wilgoci gruntowej w temperaturze do 5° C. Przeprowadza się badanie odporności odzieży na wnikanie wody (X) oraz odporność na parę wodną (Y).

X = odporność na wnikanie wody, poziom 1, 2 lub 3 (przy czym 3 oznacza najlepszą ochronę przed deszczem)

Y = odporność na parę wodną, poziom 1, 2 lub 3 (poziom 3 oznacza największą nasiąkliwość)

Jeżeli klasa odporności na parę wodną jest równa 1, poza liczbą powinno być podane także ostrzeżenie: „ograniczony czas noszenia”.

EN 342

Norma ta określa wymogi oraz metody badania właściwości zestawów odzieży (np. zestawów dwuczęściowych lub kombinezonów) i pojedynczych wyrobów odzieżowych chroniących przed zimnem.

Wszystkie wyroby odzieżowe zatwierdzone zgodnie z normą EN 342 powinny być oznakowane piktogramem wskazującym, że zapewniona jest ochrona przed zimnem na właściwym poziomie:

X(B), Y – termoizolacja w stanie bezruchu, termoizolacja podczas ruchu, B odnosi się do standardowej bielizny dwuwarstwowej

X – klasa przepuszczalności powietrza (klasy 1-3, przy czym klasa 3 zapewnia najlepszą ochronę przed wiatrem)

Y – klasa odporności na wnikanie wody; opcjonalnie (klasy 1-2, przy czym klasa 2 jest lepsza).

Wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem należy wybierać według wartości termoizolacji oraz wartości temperatury. Dla każdego poziomu została obliczona temperatura minimalna, w której można utrzymać neutralne warunki termiczne dla ludzkiego ciała (8 h) oraz najniższa temperatura, w której jedna godzina ekspozycji na czynnik termiczny nie może spowodować wychłodzenia organizmu poniżej akceptowanego poziomu.

EN 14058

Norma ta określa wymogi oraz metody badania właściwości pojedynczych wyrobów odzieżowych chroniących ciało ludzkie przed zimnem.

Wszystkie wyroby odzieżowe zatwierdzone zgodnie z normą EN 14058 powinny być oznakowane piktogramem wskazującym, że zapewniona jest ochrona przed zimnem na właściwym poziomie:

Y1 – klasa odporności termicznej (klasy 1-3)

Y2 – klasa przepuszczalności powietrza (opcjonalnie)

Y3 – klasa odporności na wnikanie wody (opcjonalnie)

Y4 – Wartość izolacji Icler w m² K/W (opcjonalnie)

Y5 – Wartość izolacji Icle w m² K/W (opcjonalnie)

Odporność termiczna Rct wszystkich warstw wyrobu odzieżowego powinna odpowiadać wartościom z tabeli.

Rct m² K/W Klasa
0,06≤Rct˂0,12 1
0,12≤Rct˂0,18 2
0,18≤Rct˂0,25 3

 

Wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem należy wybierać według wartości termoizolacji oraz wartości temperatury podanych w tabeli. Dla każdego poziomu została obliczona temperatura minimalna, w której można utrzymać neutralne warunki termiczne dla ludzkiego ciała (8 h) oraz najniższa temperatura, w której jedna godzina ekspozycji na czynnik termiczny nie może spowodować wychłodzenia organizmu poniżej akceptowanego poziomu.

Poziom efektywnej termoizolacyjności wyrobu odzieżowego Icle odnoszący się do użytkownika odzieży w pozycji stojącej.

Izolacja

Icle

m² K/W

Aktywność użytkownika odzieży w pozycji stojącej 75 W/m²
8 h 1 h
0,170 19 11
0,230 15 5
0,310 11 -2

 

Poziom wynikowej termoizolacyjności wyrobu odzieżowego Icler odnoszący się do użytkownika odzieży pozostającego w ruchu i wykazującego lekką lub średnią aktywność.

Izolacja

Icler

M²· K/W

Aktywność ruchowa użytkownika odzieży
lekka

115 W/m²

średnia

170 W/m²

8 h 1 h 8 h 1 h
0,170 11 2 0 -9
0,230 5 -5 -8 -19
0,310 -1 -15 -19 -32

 

Te wartości temperatury obowiązują tylko w przypadku zastosowania odpowiedniej odzieży chroniącej dłonie, stopy i głowę. Uwaga: wyższe prędkości wiatru mają wpływ na odczucie temperatury.

EN 470-1

Ta norma określa metody badania oraz ogólne wymogi w zakresie właściwości dla odzieży ochronnej używanej do spawania i technik pokrewnych o porównywalnym poziomie ryzyka.

Każdy model, który jest ogniotrwały i przeznaczony dla spawaczy, powinien być oznaczony piktogramem EN 470-1. Ten typ odzieży ochronnej jest przeznaczony do ochrony spawaczy przed małymi odpryskami stopionego metalu, krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz promieniowaniem ultrafioletowym oraz do noszenia bez przerwy przez maks. 8 h w temperaturze otoczenia.

Odzież ochronna dla spawaczy wytwarzana zgodnie z tą normą nie rozprzestrzenia ognia w razie przypadkowego zetknięcia z płomieniem zapalnym. Chroni rejony skóry użytkownika przykryte odzieżą przed małymi cząstkami stopionego metalu powstającymi podczas spawania lub cięcia, ale nie koniecznie przed dużymi bryzgami stopionego metalu podczas wykonywania prac w odlewnictwie. Ograniczone właściwości nierozprzestrzeniania ognia zmniejszają się, gdy odzież ochronna spawacza jest zanieczyszczona łatwopalnymi materiałami.

Odzież ochronna spawacza jako taka nie zapewnia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Podczas spawania łukowego dla bezpieczeństwa istotne jest, aby zapewnić odpowiednie osłony izolacyjne, zapobiegające styczności spawacza z elementami jego wyposażenia przewodzącymi prąd.

Właściwości izolacji elektrycznej odzieży ochronnej spawacza zmniejszają się na skutek zamoczenia, zawilgocenia lub zapocenia. Wzrost zawartości tlenu w powietrzu zmniejsza odporność odzieży ochronnej na kontakt z ogniem. Należy zachować ostrożność podczas spawania w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ może wówczas dojść do wzbogacenia atmosfery w tlen.

EN 471

Ta norma określa wymagania dla odzieży ochronnej sygnalizującej wizualnie obecność użytkownika, przeznaczonej do zapewnienia widzialności użytkownika w każdych warunkach świetlnych w dzień oraz podczas oświetlania przez światła pojazdów w ciemności.

Produkty o intensywnej widzialności spełniają wymogi normy EN 471, która stanowi europejską normę w zakresie odzieży o zwiększonej widzialności. Wyroby odzieżowe zatwierdzone według normy EN 471 powinny być oznaczone piktogramem symbolizującym kamizelkę.

Pierwsza litera za piktogramem wskazuje klasę wyrobu odzieżowego.

Druga litera wskazuje poziom właściwości odblaskowych materiału.

Klasy odzieży są wyznaczone według minimalnych wymogów w zakresie fluorescencji i materiałów odblaskowych w każdym oddzielnym wyrobie odzieżowym.

Poziom ostrzegawczy Materiał fluorescencyjny Materiał odblaskowy
Klasa 3 – najwyższa 0,80 m² 0,20 m²
Klasa 2 – średnia 0,50 m² 0,13 m²
Klasa 1 – najniższa 0,14 m² 0,10 m²

 

EN 531

Ta norma określa wymogi w zakresie właściwości oraz metody badania dla materiałów, z których wykonana jest odzież ochronna, i zawiera rekomendacje dla stosowania tego rodzaju odzieży.

Wszystkie ogniotrwałe produkty zatwierdzone według normy EN 531 powinny być oznaczone znakiem CE i piktogramem ogniotrwałości. Litera umieszczona pod piktogramem wskazuje na czynnik, przed którym chroni wyrób odzieżowy.

A = ograniczone rozprzestrzenianie płomienia, pozytywny / negatywny wynik testu

B = ciepło konwekcyjne – poziom 1 – 5 (poziom 5 najlepszy)

C = promieniowanie cieplne – poziom 1 – 4 (poziom 4 najlepszy)

D = rozpryski stopionego aluminium – poziom 1 – 3 (poziom 3 najlepszy)

E = rozpryski stopionego żelaza poziom 1 – 3 (poziom 3 najlepszy)

Zawsze podawana jest informacja na temat ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia (A). Ponadto powinna być podana przynajmniej jedna inna właściwość od B do F. Każdej literze towarzyszy kod liczbowy wskazujący na poziom właściwości. Liczba 1 wskazuje najniższy akceptowany poziom danej właściwości.

Produkty są przeznaczone do zapewnienia dodatkowej ochrony w środowisku pracy, w którym pracownicy przemysłowi są sporadycznie narażeni na działanie czynników gorących i płomieni.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, wyrób odzieżowy należy stosować z inną odzieżą ogniotrwałą. Należy unikać stosowania syntetycznych, łatwopalnych tkanin pod wyrobem odzieżowym, ponieważ mogą one ulec stopieniu i spowodować obrażenia skóry.

Ostrzeżenie o ryzyku zapłonu w przypadku odzieży zanieczyszczonej olejem lub smarem.

EN 533

Ta norma określa wymagania względem właściwości materiałów i układów materiałów o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia, stosowanych do wyrobu odzieży ochronnej.

Odzież taka powinna być oznaczona piktogramem ogniotrwałości oraz liczbą 1, 2 lub 3 wskazującą na stopień ochrony.

Stopień 1: nie rozprzestrzenia ognia, ale w miejscu styczności z płomieniem może powstać dziura.

Stopień 2: nie rozprzestrzenia ognia i uniemożliwia powstawanie dziury w miejscu styczności z płomieniem.

Stopień 3: nie rozprzestrzenia ognia i uniemożliwia powstawanie dziury w miejscu styczności z płomieniem oraz utrzymuje popłomień w ograniczonym zakresie.

Odzieży zatwierdzonej według stopnia 1 nie należy nosić blisko skóry i wymaga ona jednoczesnego stosowania odzieży zatwierdzonej według stopnia 2 lub 3.

 

EN 1149-5

Ta norma stanowi część serii norm określających metody badania oraz wymagania w zakresie właściwości elektrostatycznych odzieży ochronnej.

Tkanina użyta do wykonania wyrobu odzieżowego powinna spełniać wymogi według normy EN 1149-3 lub -1.

Użytkownik odzieży ochronnej rozpraszającej ładunki elektrostatyczne ma zapewnione właściwe uziemienie (np. poprzez stosowanie obuwia rozpraszającego ładunki elektrostatyczne wymienionego w EN ISO 20344 lub EN ISO 20345 lub innych odpowiednich środków).

Odzieży ochronnej rozpraszającej ładunki elektrostatyczne nie należy zdejmować w obecności atmosfery łatwopalnej lub wybuchowej bądź podczas posługiwania się substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi.

Zamek błyskawiczny z przodu odzieży powinien być zakryty klapką ochronną podczas noszenia odzieży. W przypadku obuwia zapinanego na zamek błyskawiczny powinien być on również zakryty klapką ochronną podczas użytkowania odzieży ochronnej. Spodnie powinny być zakryte przez kurtkę podczas użytkowania odzieży.

Odzież ochronna rozpraszająca ładunki elektrostatyczne powinna podczas normalnego użytkowania (także podczas schylania i poruszania) całkowicie i zawsze zakrywać odzież wykonaną z materiałów niespełniających wymogów prawnych.

Odzieży ochronnej rozpraszającej ładunki elektrostatyczne nie należy stosować w atmosferach wzbogaconych tlenem bez wcześniejszego zatwierdzenia przez inspektora BHP. Na pogorszenie właściwości rozpraszania ładunków elektrostatycznych odzieży ochronnej może wpływać normalne zużycie eksploatacyjne, pranie oraz ewentualnie zanieczyszczenie.

EN ISO 11611

Międzynarodowa norma ISO 11611 określa minimalne podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz metody badania odzieży ochronnej, w tym przyłbic spawalniczych, fartuchów ochronnych, rękawów ochronnych oraz ochraniaczy na nogi.

Odzież oznoczona normą ISO 11611 służy do ochrony ciała spawacza – w tym głowy (przyłbice spawalnicze) i stóp (ochraniacze na nogi) – i którą należy nosić podczas spawania i innych czynności podobnego typu o porównywalnym poziomie ryzyka.

Norma ta wyróżnia dwie klasy o specyficznych wymogach względem właściwości odzieży ochronnej:

Klasa 1ochrona przed mniej niebezpiecznymi technikami i sytuacjami powodującymi mniejsze rozpryski podczas spawania oraz mniejszy poziom ciepła promieniowania.

Klasa 2ochrona przed bardziej niebezpiecznymi technikami i sytuacjami powodującymi większe rozpryski podczas spawania oraz większy poziom ciepła promieniowania.

Typ odzieży spawacza Kryteria wyboru odnoszące się do danego procesu: Kryteria wyboru odnoszące się do warunków środowiska:
Klasa 1 Ręczne spawanie z lekkim rozpryskiwaniem, np.:

– spawanie gazowe,

– spawanie metodą TIG,

– spawanie metodą MIG,

– spawanie mikroplazmatyczne,

– lutowanie twarde,

– zgrzewanie punktowe,

– spawanie metodą MMA (z elektrodą pokrytą rutylem).

Obsługa maszyn, np.:

– maszyn do cięcia tlenowego,

– maszyn do cięcia plazmatycznego,

– maszyn do zgrzewania oporowego,

– maszyn do rozpylania termicznego,

– stołu spawalniczego.

Klasa 2 Ręczne spawanie z silnym rozpryskiwaniem, np.:

– spawanie metodą MMA (z elektrodą podstawową lub pokrytą celulozą),

– spawanie metodą MAG (w osłonie CO2 lub mieszaniny gazów),

– spawanie metodą MIG (spawanie dużymi prądami),

– spawanie łukowe z samoekranującą elektrodą rdzeniową wypełnioną topnikiem,

– cięcie plazmatyczne,

– żłobienie,

– cięcie tlenowe,

– rozpylanie termiczne.

Obsługa maszyn, np.:

– w zamkniętych pomieszczeniach,

– spawanie lub cięcie ponad głową lub w porównywalnych pozycjach.

Poziom ochrony przed ogniem zmniejsza się, gdy odzież ochronna spawacza jest zanieczyszczona łatwopalnymi materiałami.

Wzrost zawartości tlenu w powietrzu zmniejsza odporność odzieży ochronnej na kontakt z ogniem. Należy zachować ostrożność podczas spawania w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ może wówczas dojść do wzbogacenia atmosfery w tlen.

Właściwości izolacji elektrycznej odzieży ochronnej spawacza zmniejszają się na skutek zamoczenia, zawilgocenia lub zapocenia.

ISO 11612 (E)

Ta norma określa wymogi w zakresie właściwości dla wyrobów odzieżowych wykonanych z materiałów elastycznych, które służą do ochrony ciała użytkownika, z wyjątkiem dłoni, przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.

Wszystkie ogniotrwałe produkty zatwierdzone według normy EN 11612 powinny być oznaczone znakiem CE i piktogramem ogniotrwałości.

Litera umieszczona pod piktogramem wskazuje na czynnik, przed którym chroni wyrób odzieżowy.

A = ograniczone rozprzestrzenianie płomienia – A1 – A2 (A1 zapłon powierzchni, A2 zapłon brzegów)

B = ciepło konwekcyjne – poziom 1 – 3

C = promieniowanie cieplne – poziom 1 – 4

D = rozpryski stopionego aluminium – poziom 1 – 3

E = rozpryski stopionego żelaza poziom 1 – 3

F = ciepło kontaktowe – poziom 1 – 3

Zawsze podawana jest informacja na temat ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia (A). Ponadto powinna być podana przynajmniej jedna inna właściwość od B do F. Każdej literze towarzyszy kod liczbowy wskazujący na poziom właściwości. Liczba 1 wskazuje najniższy akceptowany poziom danej właściwości.

Produkty są przeznaczone do zapewnienia dodatkowej ochrony w środowisku pracy, w którym pracownicy przemysłowi są sporadycznie narażeni na działanie czynników gorących i płomieni.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, wyrób odzieżowy należy stosować z inną odzieżą ogniotrwałą. Należy unikać stosowania syntetycznych, łatwopalnych tkanin pod wyrobem odzieżowym, ponieważ mogą one ulec stopieniu i spowodować obrażenia skóry.

Ostrzeżenie o ryzyku zapłonu w przypadku odzieży zanieczyszczonej olejem lub smarem.

EN 13034

Ten dokument określa minimalne wymagania dotyczące użycia oraz przydatności do ponownego użycia odzieży chroniącej przed środkami chemicznymi w ograniczonym zakresie.

Odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi o ograniczonej skuteczności jest przeznaczona do stosowania w przypadkach potencjalnego narażenia na rozpyloną ciecz, aerozole ciekłe lub niskie ciśnienie. Wszystkie wyroby odzieżowe zatwierdzone według EN 13034 powinny być oznaczone piktogramem chemicznym. Ponadto oznaczenie powinno wskazywać według którego typu testu EN 13034 odzież została zatwierdzona:

Typ 6 = odzież chroniąca przed środkami chemicznymi

Typ PB 6 – częściowa ochrona ciała. Zakrywa lub chroni tylko określoną część ciała (bluza, fartuch, osłona na spodnie).

Wyroby odzieżowe jednorazowego użytku powinny być oznaczone w następujący sposób: „NIE UŻYWAĆ PONOWNIE”.

Wyroby odzieżowe, które można stosować ponownie, powinny być oznakowane normalnymi symbolami pielęgnacyjnymi.

Zastosowane materiały nie powinny powodować podrażnienia skóry, ani mieć innych podobnych negatywnych skutków dla zdrowia użytkownika odzieży.

EN 14058

 

Norma ta określa wymogi oraz metody badania właściwości pojedynczych wyrobów odzieżowych chroniących ciało ludzkie przed zimnem.

Wszystkie wyroby odzieżowe zatwierdzone zgodnie z normą EN 14058 powinny być oznakowane piktogramem wskazującym, że zapewniona jest ochrona przed zimnem na właściwym poziomie:

Y1 – klasa odporności termicznej (klasy 1-3)

Y2 – klasa przepuszczalności powietrza (opcjonalnie)

Y3 – klasa odporności na wnikanie wody (opcjonalnie)

Y4 – Wartość izolacji Icler w m² K/W (opcjonalnie)

Y5 – Wartość izolacji Icle w m² K/W (opcjonalnie)

Odporność termiczna Rct wszystkich warstw wyrobu odzieżowego powinna odpowiadać wartościom z tabeli.

Rct m² K/W Klasa
0,06≤Rct˂0,12 1
0,12≤Rct˂0,18 2
0,18≤Rct˂0,25 3

Wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem należy wybierać według wartości termoizolacji oraz wartości temperatury podanych w tabeli. Dla każdego poziomu została obliczona temperatura minimalna, w której można utrzymać neutralne warunki termiczne dla ludzkiego ciała (8 h) oraz najniższa temperatura, w której jedna godzina ekspozycji na czynnik termiczny nie może spowodować wychłodzenia organizmu poniżej akceptowanego poziomu.

Poziom efektywnej termoizolacyjności wyrobu odzieżowego Icle odnoszący się do użytkownika odzieży w pozycji stojącej.

Izolacja

Icle

m² K/W

Aktywność użytkownika odzieży w pozycji stojącej 75 W/m²
8 h 1 h
0,170 19 11
0,230 15 5
0,310 11 -2

Poziom wynikowej termoizolacyjności wyrobu odzieżowego Icler odnoszący się do użytkownika odzieży pozostającego w ruchu i wykazującego lekką lub średnią aktywność.

Izolacja

Icler

M²· K/W

Aktywność ruchowa użytkownika odzieży
lekka

115 W/m²

średnia

170 W/m²

8 h 1 h 8 h 1 h
0,170 11 2 0 -9
0,230 5 -5 -8 -19
0,310 -1 -15 -19 -32

Te wartości temperatury obowiązują tylko w przypadku zastosowania odpowiedniej odzieży chroniącej dłonie, stopy i głowę. Uwaga: wyższe prędkości wiatru mają wpływ na odczucie temperatury.

IEC 61482-1-2

Ta norma określa metody badania materiału oraz wyrobów odzieżowych stosowanych w odzieży odpornej na czynniki gorące i płomień przeznaczonej dla pracowników narażonych na działanie łuku elektrycznego.

Odzież spełniająca wymogi tej normy gwarantuje, że skutki narażenia na działanie łuku elektrycznego dla pracownika nie ulegną pogorszeniu przez samą odzież. Wyróżnia się dwie metody badania: metoda 1 = badanie materiału. Metoda 2 = badanie odzieży.

Materiał i odzież są podzielone na dwie klasy: klasa 1 = 4 kA; klasa 2 = 7 kA.

Wszystkie materiały użyte do wykonania odzieży powinny przejść przynajmniej test klasy 1.

Badaniu należy poddać wielowarstwowe i złożone wyroby odzieżowe:

Muszą one spełniać następujące kryteria:

 • czas topienia – 5 s
 • brak stopienia od strony wewnętrznej
 • brak dziur większych niż maks. 5 mm w każdym kierunku (w skrajnie wewnętrznej warstwie).

Wyrób odzieżowy należy nosić zapięty we właściwy sposób. Skuteczną ochronę zapewnia tylko jednoczesne noszenie kurtki i spodni. W celu uzyskania pełnej ochrony należy stosować dodatkowe wyposażenie (rękawice, kask, wizjer do kasku, itp.).


Asortyment

Asortyment MASCOT jest podzielony na szereg serii przeznaczonych dla poszczególnych grup docelowych i konkretnych warunków pracy. Umożliwia to łatwe wyszukanie takiej odzieży roboczej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Kliknij nazwę danej serii, aby wyświetlić jej opis i zobaczyć poszczególne produkty.

MASCOT® CROSSOVER

Koszulki typu t-shirt, bluzy i bielizna czyli wszystko, bez czego nie możesz się obejść

Oto seria, która obejmuje wszystkie t-shirty, bluzy oraz bieliznę, czyli stałe elementy Twojego codziennego ubioru. MASCOT® CROSSOVER to seria, która zawiera produkty pasujące do wszystkich elementów odzieży pozostałych serii MASCOT. Znajdziesz tutaj zarówno klasyczne modele, jaki i takie, które zmieniają się pod wpływem obowiązujących trendów: FASHION: Londyn, Nowy Jork, Paryż – na ulicach królują t-shirty i bluzy z atrakcyjnymi nadrukami, naszywkami i haftami. Ale również Ty, idąc do pracy w Warszawie, Bydgoszczy czy Zielonej Górze możesz pokazać swój własny styl, dobierając odzież z odrobiną szaleństwa. Zamiast chodzić do pracy w drogich t-shirtach z modnych sklepów, możesz zdecydować się na alternatywę oferowaną przez firmę MASCOT. Odcienie kolorystyczne pasują do pozostałej odzieży, a zarówno na plecach, jak i po lewej stronie klatki piersiowej jest miejsce na logo firmy. BASIC: Nic nie szkodzi, jeżeli w firmie jest kilka osób, które nie mają odwagi wskoczyć w nową odzież z serii MASCOT®CROSSOVER FASHION. Można również zdecydować się na wykonaną z tych samych materiałów wersję podstawową – bez dodatkowych elementów ozdobnych. W ten sposób każdy pracownik może wybrać odzież odpowiednią dla siebie, a zespół zachowa jednolity wygląd.

MASCOT® ROCKS

Męska i nowoczesna odzież robocza dla rzemieślników

Zapomnij o tradycyjnej odzieży roboczej. MASCOT® ROCKS zapowiada nową epokę w branży. Przywitaj nowe kroje i niespotykane dotychczas tkaniny. Jesteś rzemieślnikiem i oczekujesz nowoczesnej i wytrzymałej odzieży roboczej o nieco innym wyglądzie? Wybierając MASCOT® ROCKS otrzymasz to, czego pragniesz. To wyjątkowo męska seria dla wszystkich nowoczesnych rzemieślników. Odpowiednie szczegóły, fajne tkaniny, super wygląd! A do tego trwałość pozwalająca przetrzymać niejedne warunki!

MASCOT® HARDWEAR

Zaawansowana technicznie odzież z inteligentnych materiałów

Jeżeli brakuje Ci szerokiego wyboru produktów wykonanych z inteligentnych materiałów, to seria MASCOT® HARDWEAR będzie dla Ciebie strzałem w dziesiątkę. Produkty z tej serii wykonano z tkanin posiadających cechy zwiększające wygodę noszenia. Ta zaawansowana technicznie seria MASCOT wykorzystuje materiały pierwotnie używane przez NASA czy też do produkcji kamizelek kuloodpornych. Na serię składają się dwie linie. Jedna z nich ma obniżoną talię, dopasowane ściągacze i inne szczegóły inspirowane obecnie panującą modą. Wiele produktów wykonano z tkaniny canvas, która rozciąga się wszerz. Cecha ta zapewnia swobodę ruchów i wygodę np. przy kucaniu. MASCOT® HARDWEAR to seria zachęcająca do ruchu, podejmowania wyzwań i wypróbowania wszystkich detali.

MASCOT® YOUNG

Ubrania, w których po prostu chcesz chodzić

MASCOT® YOUNG to „niegrzeczny chłopiec” wśród odzieży roboczej. Seria jest dowodem na to, że odzież robocza nabrała koloru, zarówno ze względu na nową kolorystykę tkanin, jak i wyraziste pomarańczowe przeszycia. To również tutaj znaleźć można nowe kroje z niską talią, spodnie z obniżonym krokiem i ergonomiczne wyprofilowane kolana, zainspirowane najnowszą modą. Seria MASCOT® YOUNG gwarantuje Ci odzież roboczą, którą będziesz mieć ochotę nosić i pokazywać, również w drodze do domu, kiedy musisz wstąpić do supermarketu, na siłownię lub przedszkola.

MASCOT® FRONTLINE

Lekka i estetyczna odzież dla pracowników działów technicznych i usługowych

Rozwijając tę serię produktów na uwadze mieliśmy pracowników działów technicznych i usługowych oraz kurierów. Potrzebujesz wytrzymałej odzieży o reprezentacyjnym wyglądzie, która gwarantuje swobodę ruchów. To i wiele więcej oferuje seria MASCOT® FRONTLINE. Znajdziesz tu ubranie do pracy, w którym będziesz zarówno dobrze się czuć, jak i wyglądać. Miękkie i trwałe tkaniny, szeroka gama kolorów i modeli.

MASCOT® INDUSTRY

Opracowane z myślą o pralniach, wygodne dla użytkowników

Seria idealna dla pralni oraz większych przedsiębiorstw przemysłowych. Nie inaczej. Jest to odzież robocza wykonana z lekkich, lecz mimo to wytrzymałych materiałów. Po raz pierwszy pralnie mogą bez obaw włączyć do swych usług pranie odzieży roboczej wykonanej z estetycznej i wygodnej tkaniny canvas. Seria ta została bowiem przetestowana pod kątem tkanin, kolorów oraz techniki szycia tak, aby odpowiadała procesom obróbki w pralniach przemysłowych. W procesie rozwoju tej serii produktów uwzględniona została również identyfikacja wizualna większych zakładów przemysłowych. Oferta jest na tyle szeroka, że zarówno pracownik magazynu, stolarz jak i kierowca otrzymają odzież roboczą o odpowiednich dla wykonywanej przez nich pracy funkcjach, a jednocześnie będą ubrani jednakowo.

MASCOT® IMAGE

Dwukolorowe, ponadczasowe i odpowiednie dla wielu branż

MASCOT® IMAGE to seria, która ma na celu pokazać, że odzież robocza może być wielokolorowa. Jeżeli szukasz ponadczasowej odzieży o reprezentacyjnym wyglądzie, z wieloma drobnymi szczegółami do wyboru, to produkty MASCOT® IMAGE będą dla Ciebie idealne. Seria ta oferuje szeroki wybór rozmiarów, długości nogawek, kolorów i materiałów.

MASCOT® MINI

Wytrzymałe ubrania dziecięce do zabawy, zwłaszcza na zewnątrz

Mali rzemieślnicy również muszą być odpowiednio ubrani. Niezależnie od tego, czy wybierają się na plac zabaw, czy chcą pomóc tacie i mamie. Ubrania dziecięce wyglądają dokładnie tak samo jak odzież robocza rodziców – wszystkie paski i kieszenie są na swoim miejscu. Są one tak samo wytrzymałe jak odzież dla dorosłych, a tkaniny są miękkie i przyjemne dla skóry. Dodaliśmy kilka drobiazgów, np. regulację ściągaczy. W ten sposób pociechy, które chcą pomóc rodzicom w pracy, również mogą się cieszyć wyjątkową odzieżą.

MASCOT® ORIGINALS

Dla użytkowników, którzy wiedzą, że mogą polegać na MASCOT

Dosłownie: oryginalna odzież robocza! Oryginalna, ponieważ nie znajduje się wśród nowości tego lub ubiegłego sezonu oraz oryginalna ze względu na swoją wyjątkowość. Od wielu lat odzież MASCOT poddawana jest codziennym próbom i nadal jest popularna wśród pracowników wielu branż. Mimo tego na bieżąco przeprowadzane są modyfikacje szczegółów i dopasowania krojów. Tutaj znajdziesz wszystkie podstawowe produkty, bez których w pracy nie można się obejść, w tradycyjnych kolorach odzieży roboczej. Niektóre produkty dostępne są w 12 różnych wersjach kolorystycznych, trzech długościach nogawek i aż 21 rozmiarach dla każdej długości nogawki. Tutaj znajdziesz również szeroki wybór funkcjonalnej odzieży zimowej gwarantującej idealną ochronę nawet podczas największych mrozów. MASCOT® ORIGINALS to wytrzymała odzież, której możesz używać w nieskończoność. Dla użytkowników, którzy na przestrzeni lat przekonali się, że mogą polegać na MASCOT.

MASCOT® SAFE YOUNG

Bezpieczna i estetyczna odzież w nowym, fluorescencyjnym kolorze

Jeżeli stawiasz odzieży roboczej wymagania zarówno odnośnie bezpieczeństwa, funkcjonalności, jak i wyglądu, na pewno spodoba Ci się seria MASCOT® SAFE YOUNG. Przeznaczona jest ona dla użytkowników odzieży fluorescencyjnej, wymagających od noszonych na co dzień ubrań roboczych wyjątkowości. Stajesz się widoczny nie tylko z punktu widzenia wymogów bezpieczeństwa, lecz również ze względu na czerwony kolor i skośne elementy odblaskowe. Dzięki tej odzieży roboczej wzbudzisz zainteresowanie na ulicach oraz placach budowy. Nowo opracowane szczegóły, np. nowa kieszeń na calówkę, zapewniają odpowiednie wyposażenie serii na pełen wyzwań dzień pracy. Ponieważ Twoja odzież ma po prostu prawidłowo funkcjonować, abyś Ty mógł korzystać z niej w pełnym zakresie i przez cały czas dobrze się w niej czuć. Wszystkie produkty tej serii posiadają certyfikat zgodności z normą EN 471. Większość z nich jest dodatkowo powlekana Teflonem®.

MASCOT® SAFE COMPETE

Kiedy liczy się zarówno bezpieczeństwo, jak i wygląd

Pełne bezpieczeństwo i wygoda, czyli ubrania, w których dobrze się czujesz. Oto charakterystyka serii MASCOT® SAFE COMPETE. Produkty te posiadają ponadto wszystkie funkcje, które znasz z odzieży w niefluorescencyjnych kolorach. Możesz wybrać spośród ośmiu różnych kombinacji kolorystycznych. Unikalna powłoka Teflonowa® zapewnia odporność produktów na brud. MASCOT gwarantuje ponadto dobrą widoczność odzieży nawet po 75 praniach! Ostatnią, lecz równie istotną cechą tej serii, jest jej atrakcyjność cenowa.

MASCOT® SAFE IMAGE

Przetestowane w rzeczywistych warunkach pracy

Serię MASCOT® SAFE IMAGE rozwinęliśmy we współpracy z użytkownikami testowymi, wykonującymi najróżniejsze zawody. Dzięki temu mamy pewność, że oferujemy naszym użytkownikom odzież, która zapewni im możliwie najbezpieczniejszy i najwygodniejszy przebieg pracy. Na serię MASCOT® SAFE IMAGE składa się dwukolorowa odzież ochrona, posiadająca certyfikat zgodności z normą EN471.

MASCOT® SAFE CLASSIC

Jednokolorowa odzież ochronna

Klasyczna, wytrzymała, jednokolorowa odzież ochronna opracowana do wykonywania ciężkich prac i stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Fluorescencyjny kolor gwarantuje widoczność w świetle dziennym, podczas gdy elementy odblaskowe sprawiają, że jesteś widoczny z dużej odległości w ciemności. Seria MASCOT® SAFE CLASSIC zapewnia szeroki wybór certyfikowanej odzieży ochronnej w kolorze pomarańczowym.


OBUWIE

Profesjonalne obuwie robocze musi odpowiadać międzynarodowym wymogom EN ISO 20344.

Rozmiar obuwia

Dopasowanie odpowiedniego rozmiaru obuwia jest dosyć trudną sprawą, a to głownie dlatego że buty poszczególnych producentów różnią się długością mimo że posiadają ten sam rozmiar na metce. Mimo to posługując się poniższą tabelą można z powodzeniem ustalić właściwy rozmiar obuwia.

MĘŻCZYZNA
UK EUR US Długosć stopy (cm)
6 39,5 7 25,2
6,5 40 7,5 25,6
7 40,5 8 26,0
7,5 41 8,5 26,4
8 42 9 26,8
8,5 42,5 9,5 27,2
9 43 10 27,7
9,5 44 10,5 28,1
10 44,5 11 28,5
10,5 45 11,5 28,9
11 45,5 12 29,3
11,5 46 12,5 29,7
12 47 13 30,2
12,5 47,5 13,5 30,6
13 48 14 31,0
KOBIETA
UK EUR US Długość stopy (cm)
3 35,5 5 22,3
3,5 36 5,5 22,8
4,5 37,5 6,5 23,9
5 38 7 24,3
5,5 39 7,5 24,7
6 39,5 8 25,2
6,5 40 8,5 25,6
7 40,5 9 26,0
7,5 41 9,5 26,4
8 42 10 26,8

Istnieje kilka sposobów sprawdzenie właściwego rozmiaru obuwia: – odrysować stopę na kartce następnie zmierzyć największą odległość (od dużego palca do środka końca pięty), dodać ok 0,5-1cm. Na tej podstawie wyszukać w naszej tabeli rozmiarów obuwia najbliższą temu wymiarowi długość wkładki.

– zmierzyć długość wkładki w jednym ze pasujących butów (o podobnym fasonie) Wynik odnaleźć w tabeli rozmiarów.

– zmierzyć długość stopy za pomocą linijki pamiętając, że wkładka buta powinna być większa o około 0,5 cm od stopy w skarpetce. Wynik odszukać w tabeli rozmiarów

O czym należy pamiętać przy wyborze rozmiaru obuwia?

– rozmiary obuwia sportowego różnią się od obuwia wizytowego. Rozmiary sportowe są około jeden rozmiar większy od obuwia tradycyjnego. Wybierając obuwie wizytowe na podstawie sportowego należy tę różnicę uwzględnić.

– Wielkość stóp zmienia się w miarę upływu czasu i narastającego zmęczenia, dlatego długość stopy należy mierzyć przy jej średnim zmęczeniu.

– rozmiar obuwia należy dobrać z odpowiednim naddatkiem – zgodnie z fachowymi opracowaniami wynosi on około 5% długości stopy.

Piktogramy

Wszystkie typy obuwia MASCOT są opatrzone szeregiem piktogramów.
Służą one szybkiej orientacji odnośnie szczegółów i cech Twojego obuwia.

Sprawdź, co oznaczają poszczególne piktogramy:

Wyjątkowa podeszwa antypoślizgowa

Wyjątkowa podeszwa antypoślizgowa
Niezwykła
przyczepność dzięki wyjątkowej podeszwie antypoślizgowej. Zatwierdzona
na podstawie testów SRA (roztwór mydlany na podłożu ceramicznym) i SRB
(olej na podłożu stalowym), automatycznie zapewniających najwyższy
poziom bezpieczeństwa, SRC.
Możliwość wprowadzania modyfikacji ortopedycznych

Możliwość wprowadzania modyfikacji ortopedycznych
W
wybranych modelach MASCOT® FOOTWEAR można wprowadzać modyfikacje
ortopedyczne. Aby uzyskać dokładne informacje na ten temat, skontaktuj
się z firmą MASCOT.
Wyjmowane wkładki ECS, ergonomiczne i solidne

Wyjmowane wkładki ECS, ergonomiczne i solidne

ESD

ESD
Obuwie
ze znakiem ESD zapobiega naładowaniu elektrostatycznemu i odprowadza
ładunki elektrostatyczne od ciała. W ten sposób można uniknąć uszkodzeń
wrażliwych komponentów urządzeń elektronicznych.
Vibram®rubber sole ##TRANSLATE##

Vibram®rubber sole ##TRANSLATE##

Podnosek aluminiowy o ergonomicznym kształcie

Podnosek aluminiowy o ergonomicznym kształcie
Podnosek
zapewnia ochronę palców stóp przed uderzeniami i naciskiem z zewnątrz.
Został on przetestowany i jest w stanie wytrzymać nacisk i uderzenia o
sile 200 J. Ten ergonomiczny podnosek ma kształt zapewniający palcom
przestrzeń potrzebną podczas np. zginania stopy. Gwarantuje on ponadto
dodatkową ochronę dla dużego i małego palca u stopy.
Stalowy podnosek

Stalowy podnosek
Podnosek
zapewnia ochronę palców stóp przed uderzeniami i naciskiem. Podnosek
został przetestowany i jest w stanie wytrzymać nacisk o wartości 200 J
(EN 12568).
Aluminiowy podnosek

Aluminiowy podnosek
Podnosek
zapewnia ochronę palców stóp przed uderzeniami i naciskiem z zewnątrz.
Został on przetestowany i jest w stanie wytrzymać nacisk i uderzenia o
sile 200 J.
Podeszwa wykonana z PU/TPU, odporna na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 120°C

Podeszwa wykonana z PU/TPU, odporna na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 120°C
Środkowa
warstwa podeszwy jest wykonana z PU, a zewnętrzna jej warstwa jest
wykonana z TPU. Podeszwa wykonana z PU/gumy, odporna na kontakt z
gorącym podłożem o temperaturze do 120°C. TPU jest materiałem
termoplastycznym o niezwykle dużej wytrzymałości na ścieranie. Wszystkie
podeszwy MASCOT wykonane z PU/TPU są odporne na działanie olejów i
benzyny.
Podeszwa wykonana z EVA/gumy/TPU, odporna na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 180°C

Podeszwa wykonana z EVA/gumy/TPU, odporna na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 180°C
Środkowa
warstwa podeszwy wykonana jest z EVA, materiału o dużej zdolności
absorbowania energii. Podeszwa zewnętrzna wykonana jest z TPU i gumy,
dzięki czemu odporna jest na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze
do 180°C. Połączenie TPU i gumy w podeszwie sprawia, że jest ona również
odporna na działanie benzyny i oleju.
Podeszwa wykonana z PU/PU, odporna na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 140°C

Podeszwa wykonana z PU/PU, odporna na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 140°C
Zarówno
środkowa, jak i zewnętrzna warstwa podeszwy wykonane są z PU
(poliuretanu). Są one odporne na kontakt z gorącym podłożem o
temperaturze do 140°C. PU jest materiałem piankowym, silnie
amortyzującym i przeciwpoślizgowym. Wszystkie podeszwy MASCOT wykonane z
PU/PU są odporne na działanie olejów i benzyny.
Odporność na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 300°C

Odporność na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 300°C
Obuwie
z takim oznakowaniem jest wyposażone w podeszwy, które są w stanie
wytrzymać kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 300°C.
Tekstylna ochrona antyprzebiciowa

Tekstylna ochrona antyprzebiciowa
Obuwie
jest wyposażone w tekstylną ochronę przed przebiciami, wykonaną ze
specjalnych włókien. Ochrona antyprzebiciowa posiada atest ISO EN 20 345
i spełnia wymagania dla obuwia klasy S3. Zaletą tak zabezpieczonego
obuwia jest większa elastyczność oraz lepsza ochrona przed działaniem
zimna i ciepła, co zapewnia użytkownikowi wysoki komfort.
Stalowa ochrona antyprzebiciowa

Stalowa ochrona antyprzebiciowa
Podeszwa
obuwia jest wyposażona w cienką stalową płytkę, która zapobiega
wbijaniu się gwoździ oraz innych ostrych przedmiotów w but lub stopę.
Stalowa ochrona antyprzebiciowa została przetestowana zgodnie z normą EN
12568.
Ochrona kostek

Ochrona kostek
Specjalnie
opracowany element ochrony kostek znajduje się zarówno w zewnętrznej,
jak i wewnętrznej warstwie obuwia i chroni kostki przez uderzeniami i
naciskiem.
Praca w pozycji klęczącej

Praca w pozycji klęczącej
Wzmocnienie
noska nadlewką sprawia, że but nie zużywa się tak szybko, wydłużając
tym samym jego żywotność. Obuwie nadaje się do pracy w pozycji
klęczącej.
Sympatex®

Sympatex®
Obuwie,
którego zewnętrzną warstwę wykonano z tkaniny Sympatex®, ma właściwości
wodoodporne, a zarazem oddycha poprzez membranę umieszczoną w tkaninie.
Aby obuwie spełniało wymagania norm dotyczących wodoodporności, musi
być w stanie nie przepuszczać wody przez min. cztery godziny. Tkanina
Sympatex® spełnia te wymagania.
Thinsulate™ Insulation

Thinsulate™ Insulation
Thinsulate™ Insulation to wodoszczelna i oddychająca membrana izolacyjna, zapewniająca Twoim stopom ciepło.
Podeszwa zewnętrzna odporna na olej, benzynę i inne substancje chemiczne

Podeszwa zewnętrzna odporna na olej, benzynę i inne substancje chemiczne
Zewnętrzna podeszwa jest odporna na działanie oleju, benzyny i innych substancji chemicznych.
TPU ochrona pięty

TPU ochrona pięty

Podeszwa wykonana z PU/gumy, odporna na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 300°C

Podeszwa wykonana z PU/gumy, odporna na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 300°C
Środkowa
warstwa podeszwy jest wykonana z PU, a zewnętrzna jej warstwa jest
wykonana z gumy. Guma jest wyjątkowo odporna na kontakt z wysoką
temperaturą – aż do 300°C. Wszystkie podeszwy MASCOT wykonane z PU/gumy
są odporne na działanie olejów, benzyny i chemikaliów.
Odporność na działanie olejów i benzyny

Odporność na działanie olejów i benzyny
Podeszwa jest odporna na działanie olejów i benzyny.
Mascotex®

Mascotex®
Obuwie,
którego zewnętrzną warstwę wykonano z tkaniny Mascotex®, ma właściwości
wodoodporne, a zarazem oddycha poprzez membranę umieszczoną w tkaninie.
Aby obuwie spełniało wymagania norm dotyczących wodoodporności, musi
być w stanie nie przepuszczać wody przez min. cztery godziny. Tkanina
Mascotex® spełnia te wymagania.
Wodoodporna cholewka

Wodoodporna cholewka
WRU czyli Water repellent upper, oznacza, że wierzch obuwia nie przepuszcza wody.
Przegub wielofunkcyjny

Przegub wielofunkcyjny
Specjalnie
opracowany przegub wielofunkcyjny jest wykonany ze sztywnego nylonu.
Przegub stabilizuje środkową część stopy i sprawia, że obuwie zgina się
we właściwym miejscu. W przegubie umieszczona została niewielka
poduszeczka, wykonana z wygodnej pianki o właściwościach absorpcji
energii. Jest ona umieszczona tak, aby pięta zawsze znajdowała się w
komfortowym położeniu, dzięki czemu zapewnia dobrą stabilność stopy w
bucie i odciąża plecy.
Przegub standardowy

Przegub standardowy
Podłużny
przegub standardowy jest wykonany ze sztywnego nylonu. Przegub
stabilizuje środkową część stopy i sprawia, że obuwie zgina się we
właściwym miejscu.
Wzmocnienie noska TPU

Wzmocnienie noska TPU
Wzmocnienie
noska TPU jest dodatkową osłoną na zewnętrznej warstwie skóry buta.
Wzmocnienie to sprawia, że obuwie nie zużywa się tak szybko i tym samym
wydłuża jego żywotność.
Pronose

Pronose
Wzmocnienie
noska nadlewką sprawia, że but nie zużywa się tak szybko, wydłużając
tym samym jego żywotność. Obuwie nadaje się do pracy w pozycji
klęczącej.
Antypoślizgowe zaczepy drabinowe

Antypoślizgowe zaczepy drabinowe
Specjalny brzeg spodu podeszwy buta zapobiega zsunięciu się z drabiny.
Absorbująca energię środkowa warstwa podeszwy

Absorbująca energię środkowa warstwa podeszwy
Wszystkie
warstwy środkowe podeszwy w obuwiu MASCOT (podeszwa komfortowa) mają
właściwości absorpcji energii. Zapewniają wysoki komfort chodzenia.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze symbole, które wykorzystuje się do oznakowania dodatkowych właściwości obuwia:

 

Symbol Właściwości
A właściwości antystatyczne
E podeszwa pochłaniająca wstrząsy
FO podeszwa odporna na oleje i smary
WRU wodoodporna cholewka
WR wodoodporne buty
C obuwie prądoprzewodzące ≤100kΩ
ESD opór elektryczny między 0,75 a 35 mOhm
P stalowa wkładka w podeszwie odporna na przebicia
SRA odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym detergentem, roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)
SRB odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem
SRC właściwości antypoślizgowe na obu powyższych podłożach
CI izolacja zimna, 30 minut przy -20°C, ΔT≤10°C
HI izolacja wysokiej temperatury, 30 minut przy 150°C, ΔT≤22°C
HRO odporność podeszwy na styk ze źródłem ciepła do 300°C
M ochrona śródstopia
AN ochrona kostki
CR cholewka odporna na przecięcia

MATERIAŁY

Tencel® (Tkanina 203)

Miękka, wytrzymała odzież robocza o właściwościach chłodzących

Wyobraź sobie, że Twoja odzież robocza wykonana jest z tkanin o znanej Ci wytrzymałości, a do tego jest miękka i posiada właściwości chłodzące. W taki sposób odczujesz na skórze tkaninę nr 203, w której zastosowano Tencel®. Tencel® to naturalne włókna, pozyskiwane z drzewa eukaliptusa, czyli z surowców odnawialnych. Włókna Tencel® zastosowane w odzieży niezwykle skutecznie chłoną wilgoć i posiadają właściwości chłodzące. Firma MASCOT jako pierwsza stosuje Tencel® w odzieży roboczej. Do tej pory przez wiele lat włókna te znajdowały zastosowanie w odzieży dla sportowców. W połączeniu z poliestrem Tencel® tworzy niezwykle wytrzymałą tkaninę.

65 % poliester, 35 % bawełna:

Gruba i wytrzymała tkanina, miękka i przyjemna w dotyku. Najlepiej nadaje się do produkcji odzieży roboczej dla pracowników przemysłu, rzemiosła oraz sektora usług. Tkanina nie odbarwia się nawet przy częstym praniu.

Mascotex®:

Tkanina opracowana przez firmę MASCOT. Oddychający, wodo- i wiatroszczelny poliester o powierzchni odpornej na zabrudzenia i smary. Stosowana w odzieży przeznaczonej do użytkowania na zewnątrz.

Cordura®:

Siedem razy mocniejsza niż bawełna i dwa razy trwalsza niż nylon – tkanina o wyjątkowej wytrzymałości. Z Cordury® wykonywane są wzmocnienia w nogawkach, kieszeniach oraz przednich częściach odzieży. Tkanina ta jest dodatkowo powlekana Teflonem®, co sprawia, że jest odporna na wodę i brud.

Bjørnenylon®:

Własna tkanina MASCOT. Niezwykle wytrzymała i wodoodporna, używana przede wszystkim w warstwach wierzchnich odzieży zimowej MASCOT. Idealny materiał, który w połączeniu z odpowiednią podszewką gwarantuje odzież wytrzymałą i dobrze izolowaną. Tkanina składa się z 60 % bawełny i 40 % nylonu.

MASCOT® Canvas:

Canvas o grubej strukturze został opracowany specjalnie dla serii MASCOT® HARDWEAR. Wysokiej jakości wytrzymała mieszanka 65 % poliestru i 35 % bawełny. Rozciągliwość materiału wszerz zapewnia swobodę ruchów i wysoki komfort użytkowania.

Materiał fluorescencyjny:

Tkanina farbowana barwnikami fluorescencyjnymi, które są lepiej widoczne w świetle dziennym niż zwykłe kolory. Stosowana w odzieży ochronnej. Tkaniny fluorescencyjne są certyfikowane zgodnie z normą EN 471.

Tkanina watowana:

Stosowana w warstwach wierzchnich, środkowych i jako podszewka. Składa się z poliestru oraz spajanej metodą ultradźwięków waty poliestrowej. Ma wyjątkowe właściwości termoizolacyjne.

COOLMAX®:

Jednowarstwowa tkanina wykorzystywana w bieliźnie funkcjonalnej. Włókna kanałowe sprawiają, że niezwykle szybko odprowadza ona wilgoć i błyskawicznie schnie. Ponadto tkanina COOLMAX® jest wyjątkowo miękka, lekka i elastyczna.

Oeko-Tex Standard 100 jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, którym przyznano ten znak, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chloro fenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azotowych i ekstrahowanych metali ciężkich. Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 potwierdza spełnienie wymagań polskich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa produktów włókienniczych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. Dz.U. nr 81, poz. 743 z późniejszymi zmianami) oraz istniejących w UE regulacji prawnych w zakresie stosowania barwników azowych.

LIFA®

LIFA jest · Hydrofobowa. Zatrzymuje 40 razy mniej wilgoci od poliestru. Mówiąc krótko, LIFA przenosi wilgoć przez ubranie, zamiast ją wchłaniać. Ponieważ tkanina nie wchłania wody, zawsze będzie sucha przy skórze.

· Lekka. LIFA jest 50% lżejsza od poliestru, a od wełny – 70%.

· Antybakteryjna. LIFA posiada naturalną odporność na bakterie. Dlatego nie zatrzymuje brzydkich zapachów.

· Hypoalergiczna. LIFA nie powoduje swędzenia – nawet w połączeniu z wełną, przy skórze.

Thinsulate to syntetyczny materiał gwarantujący termalną izolację całego ciała.

Najważniejszym elementem tego materiału to mikrowłókna Thinsulate&™, które są 10 razy cieńsze od innych włókien syntetycznych (jak poliester wykorzystywany w kurtkach zimowych). Oznacza to, że skuteczniej zatrzymują powietrze, dzięki temu zapewniają doskonałą izolację.

Włókna ocieplające Thinsulate&™ gromadzą powietrze między małymi odległościami. To, że włókna są znacznie cieńsze niż przy normalnym materiale, pozwala skumulować dużo więcej powietrza na mniejszej powierzchni, gwarantując doskonałą izolację. Ciało nie traci tyle ciepła, ponieważ izolacja pozwala zachować energię pod ubraniem.

Materiał Thinsulate&™ jest półtora raza cieplejszy od puchu i 2 razy cieplejszy od innych materiałów izolacyjnych! Wszystko dzięki doskonale przygotowanej technologii, zapewniającej ciepło, ale również nieprzemakalność i oddychalność materiału. Wszystko to gwarantuje tkaninę najwyższej jakości.

Unikalna technologia mikro-włókien o grubości 2 ÷ 5 mm (25 razy cieńsze od grubości włosa) zapewnia najwyższe parametry cieplne przy niskiej wadze. Oznacza to komfort i wygodę w każdych warunkach pracy, gdzie swoboda ruchu jest bardzo ważna. Mikrowłókna Thinsulate&™ to 1 000 włókien na jednostkę podczas gdy konwencjonalne liczba ta wynosi 10 włókien. W związku z tym łączna powierzchnia włókien Thinsulate&™ wynosi 314 000 mm kw. Co więcej, Thinsulate&™ utrzymuje swoje właściwości cieplne na niezmienionym poziomie przez cały okres użytkowania odzieży. Wszystko to zostało potwierdzone stosownymi badaniami, po których materiał otrzymał certyfikat ISO 9002.